پُرمعامله‌ترین کارگزاری بورس را بشناسید

پُرمعامله‌ترین کارگزاری بورس را بشناسید

پُرمعامله‌ترین کارگزاری بورس را بشناسید

اطلاعات بیشتر
بازارگردان‌ها چه تاثیری روی بورس می‌گذارند

بازارگردان‌ها چه تاثیری روی بورس می‌گذارند

بازارگردان‌ها چه تاثیری روی بورس می‌گذارند

اطلاعات بیشتر
چگونه میتوان بازارهای سرکش را رام کرد

چگونه میتوان بازارهای سرکش را رام کرد

چگونه میتوان بازارهای سرکش را رام کرد

اطلاعات بیشتر
کدام نمادها معاملاتشان مشکوک بود

کدام نمادها معاملاتشان مشکوک بود

کدام نمادها معاملاتشان مشکوک بود

اطلاعات بیشتر
بایدها و نبایدهای روزهای هیجانی بورس

بایدها و نبایدهای روزهای هیجانی بورس

بایدها و نبایدهای روزهای هیجانی بورس

اطلاعات بیشتر
بورس بازان می‌مانند یا می‌روند؟

بورس بازان می‌مانند یا می‌روند؟

بورس بازان می‌مانند یا می‌روند؟

اطلاعات بیشتر

سبدگردانی چیست؟

در بازار سرمایه، سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف گفته می شود که به جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل می‌گردد.

دارایی های مختلف از لحاظ ریسک و بازده با یکدیگر متفاوت می باشند که با استفاده از ترکیب همین تفاوت ها در یک سبد می‌توان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر دست یافت.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و مقدار سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند

مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیران
و کارشناسان و مشاوره‌های تخصصی در حوزه ی سرمایه‌گذاری است.