درباره ما

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:120.000.000.000 ریال

   

 

 

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

  •  

در شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب مانند بورس ویو، رهاورد نوین، ... ،و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام میرسد.
"شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش فاقد نماینده است و تمام امور در محل اصلی شرکت در جزیره کیش انجام می گیرد."

صندوق های تحت مدیریت شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش:
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد (سهامی) www.isatisfund.com
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا (بازارگردان) www.mmf.isatispm.com
صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا (درآمد ثابت قابل معامله) www.etf.isatispm.com

منابع مهم اطلاعاتی برای کسب اطلاعات مورد نیاز عبارتند از : داد های پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس، کدال، پورتال شرکتها و سایتهای خبری

در خصوص تضاد منافعي كه ممكن است به دليل ارائه ی خدمات مختلف بين منافع سبدگردان يا اشخاص وابسته و كاركنان وی با مشتريان بوجود آيد شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش، طبق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی عمل کرده و در صورتی که تضاد منافع بین سبد گردان و مشتری به وجود آید،اولویت با مشتری می باشد. در صورتی که سبدگردان یا کارکنان وی ذینفع باشند،مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردان،گزارش آن را افشا می نمایند.

مجید امروی

مدیر سبد

مدرک تحصیلی : دکترای مالی
مدارک حرفه ای : مدیریت سبد و تحلیلگری

 

محمدمهدی خجسته سرکاردار

مدیرسبد

مدرک تحصیلی : ارشد مهندسی مالی
مدارک حرفه ای : مدیریت سبد و تحلیلگری

 

محسن ناظم

تحلیل گر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اقتصاد
مدارک حرفه ای : تحلیلگری و اصول بازار سرمایه

 

روح الله صمدی

تحلیلگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری
مدارک حرفه ای : تحلیلگری و اصول بازار سرمایه

 

مهدیه دشتی رحمت آبادی

تحلیلگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مدارک حرفه ای : تحلیلگری و معامله گری و اصول بازار سرمایه و CFA سطح یک

 

سیدعلی اصغر خبیری

رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مدارک حرفه ای : -

سوابق شغلی : رییس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

 

مهدی علی خانی مهرجردی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت مالی

مدارک حرفه ای : اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار

سوابق شغلی : مدیر سرمایه گذاری دارویی تامین - مدیر عامل سرمایه گذاری سدیدتدبیر - عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری و  شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا با نمایندگی مهدی حاجی غلام سریزدی

عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت

مدارک حرفه ای : ---

سوابق شغلی : عضو هیئت مدیره کارگزاری ایساتیس پویا و عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران

سیده معصومه سیده زاده

مدیر مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق حرفه ای : -

 
 

زهرا زارع زاده مهریزی

مدیر مالی صندوق ها

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک حرفه ای : -

سهیلا زالی

مدیر سرمایه گذاری صندوق ها

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدارک حرفه ای : -

 

بهزاد کرمی

مدیر قراردادها و آی تی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت مالی
مدارک حرفه ای : -

 
 

محدثه حاجعلی

مدیر روابط عمومی و بازاریابی

مدرک تحصیلی : کاردانی معماری
مدارک حرفه ای : -

 

سپیده رحمانی

حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناسی بانکداری
مدارک حرفه ای : -

 

مجتبی برزگر مروستی

رئیس دفتر

مدرک تحصیلی : کارشناسی بورس
مدارک حرفه ای : -

 
 

اصغر سهیلی کیا

کارمند

مدرک تحصیلی : دیپلم
مدارک حرفه ای : -

آیدا ناجی امیرنژاد

بایگان

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
مدارک حرفه ای : -

علیرضا حسینی

کارشناس تحلیل

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
مدارک حرفه ای : CFA سطح یک

- ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ :

  • ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻧﺎم سرمایهﮔﺬار ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺪﮔﺮدان در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
  • ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻤﺖ در صندوق های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاری
  • سایر فعالیتهایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیتها مبادرت ورزد
  • ﺷﺮﻛﺖ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ تعیین ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن، در اوراق ﺑﻬﺎدار سرمایه ﮔﺬاری نماید

- میزان سرمایه و تعداد سهام :

سرمايه شركت برابر 120/000/000/000( به حروف یکصد و بیست میلیارد ريال) منقسم به تعداد یکصد و بیست میلیون سهم عادی هزار ريالی می باشد که از این مبلغ سرمایه 100 درصد آن تادیه شده است.