درباره ما

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:250.000.000.000 ریال

   

 

 

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

  •  

در شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب مانند بورس ویو، رهاورد نوین، ... ،و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام میرسد.
"شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش فاقد نماینده است و تمام امور در محل اصلی شرکت در جزیره کیش انجام می گیرد."

صندوق های تحت مدیریت شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش:
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد (سهامی) www.isatisfund.com
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا (بازارگردان) www.mmf.isatispm.com
صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا (درآمد ثابت قابل معامله) www.etf.isatispm.com

منابع مهم اطلاعاتی برای کسب اطلاعات مورد نیاز عبارتند از : داد های پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس، کدال، پورتال شرکتها و سایتهای خبری

در خصوص تضاد منافعي كه ممكن است به دليل ارائه ی خدمات مختلف بين منافع سبدگردان يا اشخاص وابسته و كاركنان وی با مشتريان بوجود آيد شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش، طبق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی عمل کرده و در صورتی که تضاد منافع بین سبد گردان و مشتری به وجود آید،اولویت با مشتری می باشد. در صورتی که سبدگردان یا کارکنان وی ذینفع باشند،مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردان،گزارش آن را افشا می نمایند.

دکتر محمود معین الدین

رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری

سید علی اصغر خبیری

نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

محسن زارعیان

مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کسب و کار

سید علی محمد خبیری

عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

محمد هوشیار زاده

مدیر شعبه یزد

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی

زهرا زارع زاده

مدیر مالی و اداری

مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری

سهیلا زالی

مدیر صندوق

مدرک تحصیلی : دکتری DBA بازار سرمایه

سید مرتضی مصطفوی

مدیر صندوق

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی

امین صالحی

مدیر سبد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد MBE مهندسی و مدیریت اجرایی

نسرین پاشایی ارس

مدیر سرمایه گذاری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مالی

سلمان بابایی زاده اشکذری

مدیر سبد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

رویا ابراهیمیان

کارشناس تحلیل

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

مجتبی برزگر

تحلیلگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد MBA مدیریت مالی

میلاد کلانتری

حسابدار سبد گردان

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد MBA

علیرضا زحمتکش

کارشناس صندوق

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت مالی

میثم رامشی

کارشناس صندوق

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

امین روحی

کارشناس صندوق

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

حامد بی غم

کارشناس سبد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

آیدا ناجی امیرنژاد

کارمند

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه

علی اکبر کلاته

کارپرداز

- ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ :

  • ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻧﺎم سرمایهﮔﺬار ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺪﮔﺮدان در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
  • ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻤﺖ در صندوق های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاری
  • سایر فعالیتهایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیتها مبادرت ورزد
  • ﺷﺮﻛﺖ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ تعیین ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن، در اوراق ﺑﻬﺎدار سرمایه ﮔﺬاری نماید

- میزان سرمایه و تعداد سهام :

سرمايه شركت برابر 120/000/000/000( به حروف یکصد و بیست میلیارد ريال) منقسم به تعداد یکصد و بیست میلیون سهم عادی هزار ريالی می باشد که از این مبلغ سرمایه 100 درصد آن تادیه شده است.