صندوق بازارگردان

   

صندوق بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا در تاریخ 1398/10/11 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 69 ماده می باشد، هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند به تارنمای mmf.isatispm.com مراجعه کنند.