تحلیل سود 98 فاسمین- کالسیمین

تحلیل سود 98 فاسمین- کالسیمین

با توجه به چشم انداز مثبت روی برای سال 2019،  یکی از شرکت های پر پتانسیل گروه شرکت فاسمین است که سناریوهای مختلف آن در تصویر ارائه شده است اما به لحاظ تحلیلی محتمل ترین سناریو روی 3000 دلاری و دلار 12000 تومانی است که با این مفروضات شرکت می تواند حدود 330 تومان سود بسازد بنابرین به نظر می رسد این شرکت بازده مورد انتظار 100 درصدی را داشته باشد.