تحلیل سود فولاد برای سال 98

تحلیل سود فولاد برای سال 98

تحلیل حساسیت سهم فولاد برای سال 98 در تصویر امده است و همانطور که مشخص است دو تا از مهمترین پارامترهایی که بر سود ان موثر است قیمت فولاد و نرخ ارز است که با توجه به چشم انداز جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز، محتمل ترین سناریو برای سود ان 170 تومان است.