نحوه محاسبه NAV سرمایه گذاری ها

نحوه محاسبه NAV سرمایه گذاری ها

در این مبحث می خواهیم نحوه محاسبه ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم شرکت های سرمایه گذاری را محاسبه کنیم که در ادامه می خوانید:
 از جمع ارزش روز پرتفوی بورسی و ارزش روز پرتفوی غیربورسی و حقوق صاحبان سهام به عددی می رسید که اگر از اون عدد بهای تمام شده پرتفوی بورسی و غیربورسی رو کم کنید و تقسیم بر تعداد سهام امروز شرکت کنید، جواب حاصل  NAV  یک شرکت سرمایه گذاری  می شود.
این وسط مشکل شاید محاسبه ارزش پرتفوی غیر بورسی باشد که کمی به تجربه و تسلط نیاز دارد که آن هم با نگاه کردن به سود و یا مشابهت قرار دادن با شرکت های مشابه بورسی برآورد می توان برآورد کرد. این اطلاعات را می توانید با مراجعه به سایت کدال بدست آورید. در گزارش های ماهانه، صورت های مالی و ترازنامه شرکت، وضعیت پرتفوی بورسی و غیر بورسی رو انتخاب کنید و ببینید ‌. همچنین حقوق صاحبان سهام هم در ترازنامه در دسترس دید همگان است.
اینکه چرا NAV یه شرکت سرمایه گذاری نباید برابر قیمتش باشد و نهایتا تا ۷۵ درصد منطقی هست هم چند تا دلیل دارد:
١- دارایی شرکت ها نقد نیست و به دلیل اینکه معمولا نقدشوندگیشون به اندازه "پول" ( منظور پول و شبه پول و ... هست ) نیست، نقد شدنشون با زمان تنزیل است که همین باعث میشود به اندازه ١٠٠ درصد NAV معامله نشوند، مگر اینکه در حال تسویه باشند که آن هم هرچقدر به تسویه کامل نزدیک می شویم به ١٠٠٪؜ نزدیک تر خواهد شد.
٢- بعضی از دارایی ها ممکن است نکول شونده باشند یا قابلیت نقد شدن نداشته باشند که بخاطر همین به اندازه ١٠٠٪؜  NAV ارزش نمیگیرند.
٣- در پروسه نقد شدن ممکنه هزینه های نقد شوندگی وجود داشته باشد مثل حق کمیسیون عوارض مالیات و ... ( بطور کلی گفته می شوو و منظور یک دارایی خاص نیست ) که این هزینه ها ارزش خالص دارایی رو تعدیل میکند.
٤- شرایط صنعت هم در نقدشوندگی دارایی ها خیلی تاثیر دارد، مثلا ممکن است صنعتی به دلیل رکود امکان نقد کردن سبد رو نداشته باشد و تا ۵۰ درصد NAV معامله بشود.
٥- ریسک دارایی ها هم در ارزششون تاثیر بالایی دارد، مثلا اگر شرکتی دارایی ریسکی باشد، اون دارایی به عنوان دارایی At Risk در پرتفوی شرکت شناسایی میشود که بازار به اندازه میزانی که میتواند ارزشش کاهش پیدا کند در محاسباتش برای آن شرکت ذخیره کاهش ارزش میگیرد که همین موضوع باعث میشود خالص ارزش دارایی کم تا وقتی که از حالت At Risk خارج شود.