تعادل به سهام بر میگردد؟

تعادل به سهام بر میگردد؟

درحالی روز ابتدای هفته را بازار با افزایش 40 هزار واحدی شاخص دنبال کرد که برخی معتقدند نشانه هایی از بازگشت تعادل را در بازر می بینند.

معاملات هفته گذشته بورس تهران با عقب نشینی 7/6 درصدی شاخص کل پایان رسید. با این حال فشار فروش سهام در پایان هفته فروکش کرد و نشانه هایی از تعادل به بازار مشاهده شد. احتمالا بر همین اساس نیز بیشتر تحلیلگران و سهامداران حاضر در نظر سنجی این هفته سایت تحلیلی «دنیای بورس» بازگشت بورس به مسیر صعودی را پیش بینی کرده اند.موضوع جالب اینکه در این نظر سنجی هیچ تحلیلگری انتظار روند نزولی را برای بازار سهام را ندارد.
کارشناسان چه نظری در این باره دارند؟
صعودی: 67 درصد کارشناسان حاضر در نظر سنجی معتقدند معاملات سهام طی معاملات هفته جاری به مسیر صعودی بازخواهد گشت.به اعتقاد این کارشناسان ریزش مجدد قیمت عمومی سهام طی هفته گذشته بار دیگر فرصت مناسبی برای خرید به وجود آورده است به خصوص آنکه انتظارات از تورم و نرخ دلار در شرایط کنونی افزایشی است و انعکاس  این موضوع نزد سهامداران می تواند زمینه حضور سهامداران در سمت خرید را فراهم کند.
به عبارتی این دسته از تحلیلگران معتقدند رخ نمایی سهام در سطوح کنونی به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری، جذاب است و احتمالا بازار با افزایش سطح تقاضا مواجه می شود.علاوه بر این گزارش عملکرد ماهانه عمده شرکت های بورسی  بسیار فراتر از انتظار بود و این موضوع نیز در حمایت از بازگشت سهام موثر می نماید.بسیاری از تحلیل های نموداری و تکنیکال نیز سطوح کنونی شاخص کل را  نقطه بازگشت بازار عنوان می کنند.
برخی اخبار در مورد تولید واکسن در حداکثر یکی دو ماه آینده در آمریکا از سوی شرکت های بزرگ دارویی نیز احتمال پایان کابوس کرونا را افزایش داده است که در افزایش خرید سهامداران و تخفیف نگرانی از آینده موثر خواهد بود.همچنین سطوح قیمت ها در بازارهای کالایی نیز هرچند همچنان جذاب است  با پایان کرونا می تواند جذاب تر نیز شود.موارد مزبور از بازگشت بورس به مدار صعود حمایت خواهند کرد.
کم نوسان: 33 درصد کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی روند نماگر اصلی بازار را کم نوسان ارزیابی کرده اند.این کارشناسان معتقدند در شرایط موجود  تصمیم گیری همچنان برای سهامداران دشوار شده است.از طرفی سطوح بالای 28 هزار تومانی نرخ دلار و انتظار تورمی قرار دارند که فرصت سرمایه گذاری و ورود نقدینگی را نزد سهامداران مقبول کرده است.
از سوی دیگر اما تجربه ریزش قیمت سهام در هفته های گذشته که در بسیاری موارد نزد سهامداران قابل توجیه نبوده است ، ترس و نگرانی را به سهامداران تزریق و آنها را مردد کرده است.این نگرانی موجب احتیاط در سهامداران خواهد شد.از طرفی سیاست های مقام ناظر در ماه های اخیر حاکی از نبود یک نگاه علمی و کارشناسی به بورس بود که بسیاری از سهامداران را از بازار فراری داد و جذب دوباره سرمایه از بسیاری از سهامداران قدیمی یا جدید چندان ساده اتفاق نمی افند.
به طور مثال اقدام اخیر یعنی محدودیت در سمت خرید و فروش برای سهامداران به این شکل که اگر فردی سهمی را خرید در همان روز قادر به فروش سهم  مزبور نخواهد بود،هر چند توسط مقام ناظر برای جلوگیری از سفته بازی رخ داد اما در عمل در اولین روز معاملاتی پس از این تصمیم بورس به شدت به آن واکنش منفی نشان داد چرا که به عنوان یک مداخله در بازار به سهامداران این سیگنال را می داد که مقام ناظر با چنگ و دندان در صدد حفظ بازاری است که حالا جذابیت خود را از دست داده است (فارغ از صحت یا عدم صحت موضوع).از این رو مواردی از این دست جلب مجدد اعتماد را دشوار کرده است.ابهام در مورد انتخابات آمریکا نیز تا اوایل آبان دلیل بخش دیگری از احتیاط سهامداران خواهد بود.پ
البته تحلیل مسیر بورس پس از انتخاب شدن هر یک از نامزدها خود موضوع ساده ای نیست با این حال احتیاط ناشی از آن به هر صورت در رفتار سهامداران وجود خواهد داشت.مجموع این عوامل در نهایت به سیطره روند کم نوسان در بورس منجر خواهد شد.
سهامداران چه نظری در این باره دارند
صعودی:57  درصد سهامداران حاضر در نظر سنجی این هفته سایت تحلیلی«دنیای بورس» روند شاخص سهام طی معاملات هفته جاری را صعودی عنوان می کنند.این افراد معتقدند فرصت جدید خرید مناسبی برای سهامداران پس از نزول نسبتا شدید قیمت ها در هفته گذشته به وجود آمده است .امری که به نظر می رسد پول های پارک شده در بازار از آن بهره کامل را خواهد برد.سطح دلار نیمایی و هم چنین افزایش قیمت فروش محصولات ها و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها که در محتوای گزارش های عملکرد اخیر ناشران انعکاس یافت ، علت بازگشت بازار و استقبال از طرف این دسته از معامله گران به شمار می رود.بر همین اساس از نگاه بیش از نیمی از سهامداران حاضر در بورس انتظار می رود بازار  در دومین هفته  معاملاتی خود در پاییز در مسیر صعود حرکت کند.
کم نوسان: 26 درصد سهامداران روند شاخص سهام طی هفته جاری را محتاطانه ارزیابی کرده اند.این گروه معتقدند عوامل ایجاد احتیاط در معاملات بیش از هر زمان دیگری است.جایی که نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت آینده داشت ،حرکت دست به عصای سهامداران تحت تاثیر تردید ها مشاهده خواهد شد.آن هم در بورسی که در ماه های اخیر در بسیاری از موارد سهامداران را غافلگیر کرده است، جلب اعتماد دشوار تر هم شده است.به نظر می رسد سهامداران با چنین ارزیابی در معاملات حاضر شوند و قیمت ها حداقل در کوتاه مدت و تا زمان بازگشت اعتماد کافی از سوی سهامداران در مسیر کم نوسانی را تجربه کنند.
نزولی:17 درصد کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی روند عمومی قیمت ها طی این هفته را نزولی پیش بینی کرده اند.به اعتقاد این گروه نگرانی از آینده که در روندقیمت سکه و ارز مشاهده می شود ، فارغ از جذابیت بنیادی سهام ،مهمترین عواملی است که به روند نزولی قیمت ها دامن خواهد زد.از سوی دیگرباید در نظر داشت با توجه به افزایش نگرانی ها هر تحرک مثبتی از سوی سهامداران منجر به  خروج گروه دیگری از سهامداران برای نقد کردن پرتفوی خود منجر خواهد شد.امری که در چند هفته اخیر  بیش از پیش احساس می شود.این موارد در کنار یکدیگر می تواند به افت قیمت ها دامن می زند./دنیای بورس