مدیران

سبدگردان ایساتیس پویا کیش (سهامی خاص)

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:250.000.000.000 ریال

   

 

 

دکتر محمود معین الدین

رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری

  •  
  •  
  •  

سید علی محمد خبیری

عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

  •  
  •  
  •  

محسن زارعیان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کسب و کار

  •  
  •  
  •