مدیران

سبدگردان ایساتیس پویا کیش (سهامی خاص)

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:120.000.000.000 ریال

   

 

 

سیدعلی اصغر خبیری

رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مدارک حرفه ای : -

سوابق شغلی : رییس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

مهدی علی خانی مهرجردی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت مالی

مدارک حرفه ای : اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار

سوابق شغلی : مدیر سرمایه گذاری دارویی تامین - مدیر عامل سرمایه گذاری سدیدتدبیر - عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری و  شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا با نمایندگی مهدی حاجی غلام سریزدی

عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت

مدارک حرفه ای : ---

سوابق شغلی : عضو هیئت مدیره کارگزاری ایساتیس پویا و عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران